تحقیق و توسعه


تامین مواد اولیه اکسید آهن (Iron Oxide)

تامین مواد اولیه اکسید آهن (Iron Oxide)

اکسید آهن یک ماده جامد است که در شرایط کریستالی تشکیل می شود و از ترکیب آهن و اکسیژن در نسبت های مختلفی بدست آمده و به عنوان سنگ آهن ، رنگدانه و کاتالیزور به مصرف می رسد و در شانزده فرم موجود است. آهن در فرم فلزی بر روی زمین ناشناخته است و آنچه می شناسیم تماما آلیاژ هایی است که از عنصر آهن تشکیل شده است؛ به طور مثال آهن نیکل که از بقای شهاب سنگ ها یا در سنگ های میزبان درون سنگ های دیگر فرم گرفته است. با این وجود عنصر آهن به عنوان چهارمین عنصر فراوان بر پوسته زمین با 5% شراکت در کنار عناصر دیگر و بیشتر به فرم سیلیکات و مواد معدنی کربناته یافت می شود. سنگ آهن به عنوان یک سنگ معدنی در رگه های آهن یافت می شود که برای جداسازی آهن با خلوص بالاتر، از موانع ترمودینامیکی بهره می گیرند که این م ...
ادامه ...