نمایشگاه رنگ، رزین، کامپوزیت، پوشش های صنعتی، آبکاری صنعتی و بازرسی

نمایشگاه رنگ، رزین، کامپوزیت، پوشش های صنعتی، آبکاری صنعتی و بازرسی

زمان برگزاری نمایشگاه: ا الی 3 اردیبهشت
ساعت برگزاری نمایشگاه: 9 الی 17
مکان برگزاری نمایشگاه: مرکز نمایشگاه های بین المللی پارس جنوبی( عسلویه)
نمایشگاه رنگ و رزین عسلویه  در منطقه ویژه اقتصادی پارس از مهمترین نمایشگاه هایی است که در این حوزه و به صورت تخصصی در دومین قطب پتروشیمی کشور و برای نخستین بار برگزار می گردد. با توجه به حجم بالای مبحث خوردگی در سواحل خلیج فارس و حضور بیش از 30 پتروشیمی فعال و در حال ساخت، جذابیت های زیادی جهت حضور در این نمایشگاه  برای شرکت های فعال وجود دارد.