تحقیق و توسعه


پیگمنت های متالیک فلیک

پیگمنت های متالیک فلیک

1- معرفی پیگمنت های متالیک فلیک پیگمنت های متالیک را می توان در دسته پیگمنت های رنگی (دارای جلوه بصری) دسته بندی نمود که از ذرات ریز یک فلز شکل پذیر که به فرم عنصری خود هستند تشکیل شده است. این پیگمنت ها به علت جلوه خاصی که ایجاد می کنند شبیه پیگمنت های معمول دیگر نیستند و شاید بتوان پیگمنت های صدفی (فلیک های میکا که با ترکیباتی نظیر دی اکسید تیتانیوم کوت شده است)را یک گزینه نزدیک به آنها در نظر گرفت که البته بر خلاف متالیک ها پشت پوشی ندارند. و رنگ سفید تری دارند. پیگمنت های فلزی تهیه فلیک از فلزاتی نظیر طلا، نقره و برنز قدمتی تاریخی دارد که یکی از پروسه های آن در گذشته stamping بوده است. این پروسه پروسه ای با آلودگی بالا همراه خطر انفجار بوده و شاید بتوان گفت دستیابی به اولین ...
ادامه ...
پیگمنت های آلومینیوم

پیگمنت های آلومینیوم

آلومینیوم در صنعت هم به صورت پودر و هم به صورت فلیک کاربرد دارد. بسته به کاربرد اندازه ذرات این فلز متفاوت بوده و به عنوان مثال نمونه های فلیک معمول در بازه اندازه 5 تا 650 میکرون تولید می شوند. کاربرد عمده فلیک آلومینیوم که خود می تواند انواع مختلفی نیز داشته باشد در صنایع رنگ و پلاستیک برای ایجاد ظاهر متالیک، در لوازم آرایشی، آتش بازی و در تولید بتن سبک AAC، می باشد. پودر آلومینیوم در صنایع نظامی نظیر سوخت موشک، در جوشکاری های ترمیت برای جوش دادن مواردی مانند ریل های راه آهن و در ساخت برخی قطعات خاص است. ...
ادامه ...
دیسپرس کردن پیگمنت در بستر های پلیمری

دیسپرس کردن پیگمنت در بستر های پلیمری

فهرست مطالب: 1- ساختار پیگمنت ها و اهمیت دیسپرس شدن 2- مراحل دیسپرس کردن پیگمنت 3- عملکرد دیسپرس کننده ها 4- انواع دیسپرس کننده ها با توجه به ساختار و عملکرد 4.1- دیسپرس کننده های کوچک ملکول: 4.2- دیسپرس کننده های الیگومری: 4.3- دیسپرس کننده های با وزن ملکولی بالا: 4.4- افزودنی های پایه پلی اکریلیک اسید و کوپلیمر 4.5- دیسپرس کننده های پلی اکریلاتی 4.6- دیسپرس کننده پلی یورتانی 4.7- دیسپرس کننده های پلیمری ستاره ای: 4.8- کوپلیمرهای بلوکی بر پایه پلیمریزاسیون رادیکال آزاد کنترل شده(CFRP) 5- تست کردن دیسپرس کننده ها 5.1- تعیین درصد افزودنی: 5.2- تست پایداری در انبارداری: 5.3- تست draw-down 5.4- تست rub-out 6- نکات تکمیلی در دیسپرس ...
ادامه ...
پروسه معمول ساخت رنگ یا مرکب پایه آب

پروسه معمول ساخت رنگ یا مرکب پایه آب

برای تولید رنگ ها و مرکب های پایه آب در ابتدا پیگمنت به همراه آب، افزودنی هایی نظیر دیسپرس کننده و ضد کف و برخی حلال های کمکی میکس اولیه شده سپس آسیاب می گردد. پس از آسیاب می توان نمونه را به شکل خمیر نگهداری نمود یا مستقیما برای مرحله تولید رنگ یا مرکب به مخلوط رزین وسایر افزودنی های مورد نیاز در سیستم اضافه نمود. ...
ادامه ...
نتایج پخش مناسب پیگمنت در بستر پلیمری

نتایج پخش مناسب پیگمنت در بستر پلیمری

پیگمنت ها ذراتی در سایز های میکرونی و بعضا نانومتری می باشند که در صورت پخش شدن مناسب و یکنواخت می توانند عمق رنگی بالاتری ایجاد نمایند. پخش مناسب به معنی جدا شدن تجمعات کریستال های با اتصال فیزیکی ضعیف (agglomerates) و قرار گیری مناسب پیگمنت در بستر پلیمری یا حلالی است که در صورت عدم انجام موفق این تجمعات می توانند به عنوان نقطه تمرکز تنش عمل کرده خواص مکانیکی سیستم را تضعیف کنند در صورتی که از پیگمنت اثر مانند پشت پوشی انتظار برود، بهترین پشت پوشی در درصد مشخص زمانی حاصل خواهد شد که پخش هرچه کامل تر اتفاق بیفتد زیرا که پشت پوش بودن پیگمنت هایی نظیر تیتان به علت تاثیر اختلاف ضریب شکست پیگمنت و پلیمر می باشد. و عبور نور از محیط اول به دوم است. از دیگر سو برای پیگمنت های شفاف عدم پخش مناسب ...
ادامه ...
مشاوره رایگان واتساپ